Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of d.m.v. proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting de door ons geleverde produkten op hun geschiktheid voor de beoogde doeleinden te controleren.
Toepassing, gebruik en verwerking van de produkten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.
Wij garanderen goede kwaliteit van onze produkten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
  
ik wil een vlot werkende website!